Vetenskap

Hur forskare engagerar allmänheten

De flesta forskare (87%) anser att det är viktigt att delta i offentliga politiska debatter. Nästan hälften använder sociala medier för att diskutera eller följa vetenskap, och nästan en fjärdedel bloggar om vetenskap och forskning.

Hur forskare engagerar sig

Forskare har ett brett engagemang med medborgare som inte är experter och några av förbindelserna skapas via sociala medier och bloggar. Nästan alla AAAS


Amerikaner, politik och vetenskap

Allmänhetens politiska åsikter är starkt kopplade till attityder i klimat- och energifrågor men är mindre viktiga när det gäller biomedicin, livsmedelssäkerhet och rymdfrågor.