Metoder

1. Bedöma noggrannheten av online-icke-sannolikhetsundersökningar

Eftersom kostnaden och svarsfrekvensen för traditionella, sannolikhetsbaserade undersökningar verkar växa varje år är fördelarna med onlineundersökningar uppenbara - de är snabba och billiga och tekniken är genomgripande. Det finns dock ett grundläggande problem: Det finns ingen omfattande urvalsram för Internet, inget sätt att ta ett nationellt urval för vilket nästan alla har en chans att bli utvalda.

3. Demografiska, politiska och intresseprofiler

Eftersom kostnaden och svarsfrekvensen för traditionella, sannolikhetsbaserade undersökningar verkar växa varje år är fördelarna med onlineundersökningar uppenbara - de är snabba och billiga och tekniken är genomgripande. Det finns dock ett grundläggande problem: Det finns ingen omfattande urvalsram för internet, inget sätt att ta ett nationellt urval för vilket nästan alla har en chans att bli utvalda.


Utvärdera undersökningar om icke-sannolikhet online

Eftersom kostnaden och svarsfrekvensen för traditionella, sannolikhetsbaserade undersökningar verkar växa varje år är fördelarna med onlineundersökningar uppenbara - de är snabba och billiga och tekniken är genomgripande. Det finns dock ett grundläggande problem: Det finns ingen omfattande urvalsram för internet, inget sätt att ta ett nationellt urval för vilket nästan alla har en chans att bli utvalda.