Internet Och Teknik

Metodik

Om denna rapport Den här rapporten bygger på resultaten från en daglig spårningsundersökning om amerikanernas användning av Internet. Resultaten i denna rapport är baserade

Trådbundna kyrkor, Trådbundna tempel

Den här rapporten innehåller resultaten från en onlineundersökning om 1 300 församlingar och beskriver hur kyrkor, tempel och andra platser för religiös församling använder Internet för att utöka sitt uppdrag och hjälpa sina medlemmars andliga och vardagliga liv.

Onlinehälsovårdsrevolutionen

En hel del av de femtiotvå miljoner 'hälsosökande' ?? säga att de resurser de hittar på nätet har en direkt effekt på de beslut de fattar om deras hälso- och sjukvård och deras interaktion med läkare.


Teenage Life Online

En detaljerad titt på hur barn och unga vuxna har införlivat Internet i sina liv, med fokus på familj- och vänförhållanden, och glöd som ungdomar använder snabbmeddelandeteknik.