Latinamerikaner

Tvåspråkighet

Den här undersökningen beskriver de språk som latinamerikanska talar i USA. En närmare titt tittar på de latinos som talar både engelska och spanska.

Generationsskillnader

Denna enkätundersökning undersöker skillnaderna i demografi, attityder och erfarenheter från första, andra och tredje generationens eller högre latinos. Det tittar också på 'generation en och en halv', de latinos som anlände till USA före 10 års ålder.