Global

Vad världen tycker 2002

Översikt Globalt dyster och växande antiamerikanism Trots ett första utsläpp av allmänhetens sympati för Amerika efter terrorismen den 11 september 2001

Visningar av en föränderlig värld 2003

Krigets hastighet i Irak och den rådande tron ​​att det irakiska folket har det bättre har som resultat förbättrat bilden av Amerika blygsamt. Men i de flesta länder är USA: s åsikter markant lägre än för ett år sedan.


Ett år efter Irak-kriget

Ett år efter kriget i Irak har missnöjet med Amerika och dess politik intensifierats snarare än minskat. USA: s åsikt i Frankrike och Tyskland är minst lika negativt nu som vid krigets slutsats, och brittiska åsikter är avgörande mer kritiska. Uppfattningarna om amerikansk unilateralism är fortfarande utbredda i europeiska och muslimska länder, och kriget i Irak har undergrävt USA: s trovärdighet utomlands. Tvivel om motiven bakom det USA-ledda kriget mot terrorism finns i överflöd, och en växande andel européer vill ha utrikespolitik och säkerhetsarrangemang oberoende av USA. Över hela Europa finns det stort stöd för att Europeiska unionen ska bli lika mäktig som USA.