Nyheter

Internet Och Teknik

Internet och Irak-kriget

Internet och Irak-kriget

Under de första dagarna av kriget med Irak använde 77% av amerikaner online Internet i någon anslutning till kriget. De gick online för att få information om kriget, för att lära sig och dela olika åsikter om konflikten, för att skicka och ta emot e-postmeddelanden om händelser, för att uttrycka sina åsikter och för att be.

Nyheter

Populära Inlägg

Vem är Europas millennier?

Vad den minskande ungdomliga befolkningen i Europa tror och hur deras åsikter skiljer sig från deras åldrande och mycket fler äldste kan komma långt för att bestämma Europas öde.


2. Uppfattningar om Trump och Biden

Cirka hälften (49%) av de registrerade väljarna säger att de är mycket eller ganska nöjda med presidentkandidaterna, medan en liknande andel (48%) säger att de inte är

Framtiden för integritet

Kommer regeringar och företag att utvidga nuvarande spårningspolicy? Eller kommer innovatörer att skapa nya sätt för individer att kontrollera personlig information? Experter är delade om huruvida en säker och balanserad integritetsrättighetsinfrastruktur kommer att finnas på plats 2025.